Logo Topólka

Archiwum newsów, strona 92

Obrazek dla news_779

Ostrzeżenie meteorologiczne

02.12.2019

WCZK, IMGW-PIB ostrzega o możliwości wystąpienia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBLODZENIA od godz. 18:00 dnia 02.12.2019 r. do godz. 06:00 dnia 03.12.2019 r.

 

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Temperatura poniżej 0°C będzie się utrzymywała do godzin przedpołudniowych 03.12.2019 r.

więcej

Obrazek dla news_772

168.409 zł dotacji dla Gminy Topólka

15.11.2019

Dnia 22 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wójt Gminy Konrad Lewandowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Modrzejewskiej podpisał umowę na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C w miejscowości Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+730” – długości 730 mb oraz „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170” – długości 170 mb. W imieniu Rządu umowę podpisał Wojewoda Kujawsko-Pomorskim Mikołaj Bogdanowicz. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ogółem 168.409,00 zł.

więcej

Obrazek dla news_771

Rewitalizacja w Gminie Topólka

15.11.2019

Dnia 06 listopada br. Gmina Topólka w ramach ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.:   „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.