Logo Topólka

Archiwum newsów, strona 70

Obrazek dla news_997

Złote Gody

28.09.2020

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Po dłuższej przerwie związanej z pandemią koronawirusa znów mogliśmy gościć w murach Urzędu Gminy Topólka Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego. W piękne wrześniowe południe 24 września 2020 r. przybyło sześć par małżeńskich, których Wójt Gminy Topólka – w imieniu Prezydenta RP -  odznaczył Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

więcej

Obrazek dla news_996

OGŁOSZENIE

25.09.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Topólka na lata 2021-2035”.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Topólka na lata 2021-2035” w dniach od 28.09.2020 r. do dnia 18.10.2020 r.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.