Logo Topólka

Archiwum newsów, strona 42

Obrazek dla news_1288

informacja

15.10.2021

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Wójt Gminy Topólka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) do zgłoszenia swoich uwag, opinii i propozycji zmian do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Topólka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

więcej

Obrazek dla news_1286

informacja

11.10.2021

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych), posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze Powiatu Radziejowskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.