Logo Topólka

Archiwum newsów, strona 41

Obrazek dla news_1295

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

26.10.2021

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–„Granty PPGR”

Gmina Topólka planuje złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

więcej

Obrazek dla news_1293

informacja prasowa ZUS

26.10.2021

Nie każdy emeryt  i rencista może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.  O wyjazd do sanatorium z ZUS może ubiegać się emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji w uzdrowisku skorzystać może także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.

więcej

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.