Logo Topólka

News

News zdjęcie id 772

168.409 zł dotacji dla Gminy Topólka

15.11.2019

Dnia 22 października br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Wójt Gminy Konrad Lewandowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Modrzejewskiej podpisał umowę na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C w miejscowości Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+730” – długości 730 mb oraz „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170” – długości 170 mb. W imieniu Rządu umowę podpisał Wojewoda Kujawsko-Pomorskim Mikołaj Bogdanowicz. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ogółem 168.409,00 zł.

            Na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C w miejscowości Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+730” – długości 730 mb, Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 57.420,00 zł w udziale 55%, całkowita wartość zadania to: 104.400,00 zł, zaś dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170” – długości 170 mb, Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 110.989,00 zł w udziale 55%, całkowita wartość zadania to: 201.799,00 zł. Termin oddania zadań do użytku ustalono na 15 listopada br.

            Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. 

            Beneficjent przed podpisaniem umowy z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ogłosił przetarg nieograniczony dla w/w inwestycji. W miesiącu wrześniu br. została podpisana umowa na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia reprezentowanym przez Arletę Wcześniak i Izabelę Strynkiewicz-Boczek.

            W miesiącu październiku br. firma dokonała zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Komisja w składzie: Przewodniczący Komisji – Andrzej Jarzynowski, Członkowie – Justyna Grabowska i Karol Suplicki przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzeja Pawlaka oraz Marcina Mozgowca – Kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy dokonali odbioru robót budowlanych powyższych odcinków dróg. W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180815C w miejscowości Iłowo na odcinku od km 0+000 do km 0+730” została wykonana nakładka z betonu asfaltowego w postaci warstwy ścieralnej AC 11S na całym odcinku drogi tj. 730 mb.

Natomiast zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170” polegało na:

- robotach przygotowawczych,

- wykonaniu odwodnienia korpusu drogowego, 

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu na szer. 5,0 m nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S na całym odcinku drogi tj.170 mb,

- wykonaniu zjazdów do posesji na szerokości chodnika,

- wykonaniu chodników obustronnych o szer. 1,5 m na całym odcinku drogi tj. 170 mb.

Całkowity koszt zadania wyniósł 306.199,73 zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych przypadał na października 2019 roku.

 „Przebudowa drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170”

Komisyjny odbiór przebudowanej drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Dębianki i Czamaninek na odcinku od km 0+000 do km 0+170”

 

Tekst: Justyna Grabowska

Foto: Damian Lewiński

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.