Logo Topólka

News

News zdjęcie id 771

Rewitalizacja w Gminie Topólka

15.11.2019

Dnia 06 listopada br. Gmina Topólka w ramach ogłoszonego naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.:   „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Czamaninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Czamaninie na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem budynku i budową altany. Całkowita wartość projektu to 499.996,14 zł,  w tym dofinansowanie  unijne w kwocie 474.996,33, a więc 95 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2021.

 

Justyna Grabowska

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.