Logo Topólka

News

News zdjęcie id 754

Informacja

10.10.2019

Gmina Topólka realizuje projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w wyniku zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Czamaninie z adaptacją na lokale mieszkalne.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1;

- liczba wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione [szt.] – 1

Wskaźniki rezultatu:

- liczba osób korzystających ze wpartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione [osoby] – 12

Całkowita wartość projektu: 926.932,00 zł.

Kwota dofinansowania: 787.892,20 zł, co stanowi 85,00% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.