Logo Topólka

News

News zdjęcie id 696

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

08.07.2019

Wybory Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich rozpoczęły się w naszej Gminie 24 czerwca 2019 r. i trwały do 3 lipca 2019 r. Wyborem były objęte wszystkie Sołectwa w Gminie. Zebrania wiejskie cieszyły się dużym zainteresowaniem biorąc pod uwagę znaczną frekwencję .

W pierwszej kolejności odbywał się wybór Sołtysa, a później Rady Sołeckiej. Oba głosowania były tajne i przeprowadzane z zachowaniem wszelkich wymogów.

Skład nowo wybranych Sołtysów przedstawia się następująco:

Sołectwo Bielki - Janina Jarzynowska,

Sołectwo Borek – Kazimierz Kontowicz,

Sołectwo Chalno – Małgorzata Stolarska,

Sołectwo Czamanin – Danuta Matusiak,

Sołectwo Czamanin-Kolonia – Piotr Lewiński,

Sołectwo Czamaninek – Izabela Kordylak,

Sołectwo Galonki – Ewa Dopieralska,

Sołectwo Głuszynek – Marek Lewandowski,

Sołectwo Kamieniec – Patryk Frątczak,

Sołectwo Kamieńczyk -  Wojciech Błaszczyk,

Sołectwo Kozjaty – Henryk Kołecki,

Sołectwo Sierakowy – Małgorzata Michalak,

Sołectwo Miłachówek – Paweł Sójkowski,

Sołectwo Orle – Stanisław Żywiczyński,

Sołectwo Paniewo – Krzysztof Adrian,

Sołectwo Paniewek – Weronika Wysocka,

Sołectwo Sadłóg – Arkadiusz Jąkalski,

Sołectwo Sadłużek – Henryk Ozimiński,

Sołectwo Świerczyn – Barabara Zielińska,

Sołectwo Świerczynek – Marek Maciejewski,

Sołectwo Topólka – Józef Banasiak,

Sołectwo Torzewo – Joanna Moszczyńska,

Sołectwo Wola Jurkowa – Jolanta Chwiałkowska,

Sołectwo Znaniewo – Małgorzata Mikołajczak.

 

  Zwięczeniem wyborów sołeckich było uroczyste spotkanie inauguracyjne Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Radnych z terenu Gminy Topólka, które odbyło się w dniu 5 lipca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce. Na zaproszenie Wójta przybyły nowo wybrane składy najmniejszych jednostek samorządu gminnego – Sołectw, którym osobiście pogratulował zaufania mieszkańców jakim zostali obdarzeni.

Włodarz Gminy przypomniał, że zgodnie z wolą mieszkańców, którą wyrazili jednogłośnie podczas wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych kadencja Sołtysa i Rad Sołeckich wynosi obecnie 5 lat.

W dzisiejszej rzeczywistości sołtys musi być organizatorem, animatorem i administratorem życia lokalnego. Bycie sołtysem oznacza przede wszystkim służbę i powołanie. Sołtys powinien dokładać wszelkich starań, aby zachęcić społeczność wiejską do zaangażowania się we wspólne działania na rzecz swojej miejscowości. W związku z tym Wójt życzył wytrwałości, sukcesów oraz dobrej współpracy z mieszkańcami podczas pełnionych funkcji.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.