Logo Topólka

News

News zdjęcie id 694

Informacja o STYPENDIUM SZKOLNYM W ROKU SZK. 2019/2020

05.07.2019

1. Zgodnie z art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669, i poz. 2245, z 2019 r. poz. 730 i poz. 761) pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Topólka.

3. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć w sierpniu kwoty 528 zł.

4. Wnioski należy składać do 15 września 2019 r., natomiast słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r., w pokoju numer 17 Urzędu Gminy w Topólce.

5. Wnioski można pobrać także w Urzędzie Gminy w Topólce, pokój nr 17.

 

Centrum Usług Wspólnych w Topólce

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.