Logo Topólka

News

News zdjęcie id 693

Uwaga rolnicy!

04.07.2019

Informuję, że zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG w Puławach, w gminie Topólka wskaźnik klimatycznego bilansu wodnego spadł poniżej normy dla następujących roślin: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik zlokalizowanych na glebach lekkich (I kategoria glebowa) tj. piaskach luźnych, piaskach luźnych pylastych, piaskach słabo gliniastych pylastych.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Topólce, o przeprowadzenie lustracji w gospodarstwie, w celu stwierdzenia zakresu  i wysokości szkód w ww. uprawach.

Wniosek należy złożyć na druku przygotowanym przez Urząd Gminy Topólka.  Złożenie wniosku wymaga  podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko
  • adres gospodarstwa
  • aktualny nr telefonu
  • numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)
  • powierzchnię poszczególnych upraw w gospodarstwie (odpowiadającą powierzchni upraw zgłaszanych z wnioskiem o dopłaty)
  • nazwę obrębu i numery działek ewidencyjnych, na których znajdują się uprawy
  • informację o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie
  • informację o zawartych ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich

W celu uniknięcia nieprawidłowości przy wskazywaniu rodzaju uprawy lub jej powierzchni, zaleca się aby przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie strat posiłkować się wnioskiem o płatność złożonym do ARIMR, gdyż oba dokumenty muszą być spójne.

Obsługa wniosków odbywa się w pokojach nr 16 i 12 Urzędu Gminy Topólka.

Wniosek o oszacowanie szkód.doc

Wniosek o oszacowanie szkód.pdf

 

Z poważaniem       

Wójt Gminy Topólka  

Konrad Lewandowski

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.