Logo Topólka

News

Turniej tenisa stołowego

06.02.2019

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY TOPÓLKA

CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
2. Promocja gminy Topólka
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównania swoich umiejętności w ramach
rywalizacji sportowej.

ORGANIZATOR:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce

TERMIN I MIEJSCE:
1. Turniej odbędzie się dnia 23 lutego 2019 r. ( sobota ) w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Topólce o godz. 10.00. Rejestracja zawodników o godz. 9.00, losowanie par
godz. 9.30

KATEGORIE:
1. Turniej rozgrywany będzie w kategorii kobiet i mężczyzn. W turnieju mogą brać udział zawodnicy powyżej 18 roku życia zamieszkali na terenie gminy Topólka.

SYSTEM ZAWODÓW:
1. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym mieszanym.
2. Za wygrany mecz zawodnik przechodzi do następnej fazy rozgrywek.
3. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, każdy set do 11 punktów.
4. W trakcie rozgrywek obowiązuje zasada „ fair-play”
5. Spotkanie zostanie zweryfikowane jako walkower, gdy:
- zawodnik nie stawi się na spotkaniu
- zawodnik dozna kontuzji uniemożliwiającej mu dalszy udział w rozgrywkach
- zawodnik sam zrezygnuje z dalszej gry w spotkaniu i tym samym w całym turnieju

POSTANOWIENIA KOŃCOWE;
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminu ustalonego przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rozgrywek, które może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.
8. Każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i okazać go organizatorom na każde jego wezwanie oraz okazać przeciwnikowi na jego uzasadnioną prośbę.
9. Regulamin wyłożony jest do wglądu w siedzibie organizatora.
10. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
11. W sprawie stroju i sprzętu obowiązują przepisy PZTS.
12. Przystąpienie do turnieju jest jednoznacznie zgodą na wykorzystanie zdjęć wykonanych podczas turnieju w celach promocji Gminy.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.