Logo Topólka

News

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie inwestycji

05.10.2018

12 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Nasz projekt pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce uzyskał wymaganą liczbę punktów z oceny formalnej i merytorycznej i został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej.

W ramach umowy, którą z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali: Marek Dybowski – wójt gminy i Teresa Głowacka – skarbnik gminy, zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna budynku remizy OSP w Topólce. Całkowita wartość tego projektu - 400 000,00 zł, a dofinansowanie z EFRR - 336 855,10 zł.

Zdjęcie: Łukasz Piecyk / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

W dniu 04 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w Topólce odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane w związku z inwestycją pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce. Marek Dybowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Teresy Głowackiej – skarbnika gminy podpisał umowę z Wykonawcą: Zakładem Remontowo-Budowlanym, Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek na ww. zadanie. Oficjalnie został też przekazany Wykonawcy teren i plac budowy. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 307 034,70 zł., a planowany termin zakończenia inwestycji to 19 kwietnia 2019 r.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.