Logo Topólka

News

News zdjęcie id 493

Informacja

22.08.2018

Gmina Topólka informuje, że od dnia 28 sierpnia 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RET.070.1.404.3.2018 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r poz. 328 z późn. zm) wchodzą one w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20 sierpnia 2018r. W związku z powyższym taryfy wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2018 roku. Taryfy zostały zatwierdzone na okres 3 lat.

 

Wysokość stawek cen i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

L.p.

 

Wyszczególnienie

 

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorów usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Grupa 1 – obejmuje gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców

Cena wody (zł/m3)

2,55

2,55

2,55

 

Do cen określonych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług wg załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2018 poz. 86 z późn. zm). Wysokość podatku wynosi 8% na dzień złożenia wniosku.

 

Informcja

Decyzja WA RET.070.1.404.3.2018

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.