Logo Topólka

News

News zdjęcie id 415

Umowa na inwestycję podpisana

22.03.2018

   Wczoraj (21 marca br.) w siedzibie Urzędu Gminy w Topólce odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Marek Dybowski – wójt gminy przy kontrasygnacie Teresy Głowackiej – skarbnika gminy podpisał umowę z Wykonawcą „Zakładem Blacharskim Lesław Wiliński” Mariusz Wiliński, ul. Żelazne Wody 50A, 87-800 Włocławek na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topolce” dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej. Wyłonionemu Wykonawcy został oficjalnie przekazany teren i plac budowy. Całkowita wartość przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Topólce wynosi: 1.349.368,86 zł. Roboty budowlane planuje się zrealizować w terminie do 17 sierpnia 2018 roku. Informacje na temat prac będą przekazywane na bieżąco.

 

Justyna Grabowska

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.