Logo Topólka

News

News zdjęcie id 312

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

25.10.2017

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury informuje o powstaniu Sekcji Tenisa Stołowego działającej przy GOK-u w Topólce, w której mogą brać udział osoby pełnoletnie będące mieszkańcami Gminy Topólka. Zadaniem sekcji jest popularyzacja gry w ping-ponga, prowadzenie aktywnego trybu życia oraz wyłonienie zawodników reprezentujących Gminę Topólka w Regionalnej Lidze Tenisa Stołowego, której uczestnikami są następujące drużyny:

TKKF „RADZIEJOWIANKA” RADZIEJÓW

LZS WICHOWO

ZJEDNOCZENI PIOTRKÓW KUJAWSKI

UKS KUJAWIAK MORZYCE

UKS MORZYCE II

MOW WŁOCŁAWEK

GOK TOPÓLKA

 

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO 

PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TOPÓLCE

​I. CEL

Celem Sekcji Tenisa Stołowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce jest popularyzacja gry wśród miłośników i entuzjastów tej dyscypliny sportu, jako jednej  z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwo w podnoszeniu poziomu sportowego.

Zadaniem sekcji jest też wyłonienie zawodników do drużyny GOK Topólka, reprezentującej Gminę Topólka w Regionalnej Lidze Tenisa Stołowego prowadzonej przez TKKF „Radziejowianka” w Radziejowie, w której uczestniczy siedem drużyn.

 

II. ORGANIZATOR

Sekcja prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Topólce.

 

III. ZASADY PROWADZENIA SEKCJI

Zajęcia sekcyjne będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury, dwa razy w tygodniu, tj. wtorek i czwartek w godzinach 19 – 21, uczestniczyć w nich mogą osoby pełnoletnie będące mieszkańcami Gminy Topólka. W razie braku możliwości przeprowadzenia treningu w danym dniu organizator będzie na bieżąco udzielał informacji poprzez zamieszczenie ogłoszenia w GOK-u.

Mecze w ramach Regionalnej Ligi Tenisa Stołowego, jako gospodarz będą rozgrywane w Szkole Podstawowej w Topólce.

 

IV. UBEZPIECZENIE

Organizator nie ubezpiecza sekcji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe wypadki w czasie zajęć sekcyjnych.

Podczas zajęć należy używać obuwia sportowego na miękkiej podeszwie.

W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

Osoby w stanie nietrzeźwym mają zakaz wstępu na zajęcia sekcyjne.

Za bezpieczeństwo w czasie zajęć odpowiada kierownik grupy lub osoba upoważniona.

Opiekę nad GOK-iem sprawuje kierownik grupy lub osoba upoważniona.

Powstałe uszkodzenia należy zgłaszać dyrektorowi GOK-u.

 

V. KIEROWNICTWO SEKCJI

Działalnością Sekcji Tenisa Stołowego zarządza Gminny Ośrodek Kultury pod kierownictwem dyrektora Jana Błaszczyka.

 

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.