Logo Topólka

News

News zdjęcie id 224

Apel do użytkowników gruntów rolnych oraz do właścicieli i opiekunów psów

19.04.2017

APEL DO UŻYTKOWNIKÓW GRUNTÓW ROLNYCH

   Z uwagi na występujące w dalszym ciągu przypadki niszczenia nawierzchni dróg i zaorywania pasów drogowych apeluję o rozważne prowadzenie prac polowych!

Pragnę zaznaczyć, że nawroty ciągnikami ze sprzętem rolniczym podczas prac polowych nie mogą być wykonywne na drogach! Należy je wykonywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach!

Do moich obowiązków jako zarządcy dróg gminnych należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, a także ochrony dróg. Realizacja ostatniego z wymienionych obowiązków możliwa jest w ramach współdziałania zarządcy dróg z ich użytkownikami. Uważam, że dzięki Państwa odpowiedzialności rozwiążemy ten problem bez konieczności stosowania sankcji.

 

APEL DO WŁAŚCICIELI I OPIEKUNÓW PSÓW

   Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące wałęsających się – często całymi watahami – psów, powodujących bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci, a także ptactwa domowego i zwierzyny łownej, ponownie przypominam, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właścicieli czworonogów. Kwestię tę reguluje wiele przepisów zawartych między innymi: w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz kodeksie cywilnym i kodeksie wykroczeń. Psy – bez względu na rasę – nie mogą być puszczane bez żadnej kontroli. Nawet wydawałoby się najłagodniejszy pies, w grupie potrafi być agresywny.
  Dlatego też proszę wszystkich właścicieli i opiekunów psów do bezwzględnego trzymania ich na uwięzi lub w zamkniętych posesjach. Niewywiązywanie się z powyższego obowiązku naraża właściciela lub opiekuna zwierzęcia na karę pieniężną lub obciążenie kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku. Mając powyższe na uwadze, apeluję do wszystkich właścicieli psów o rozwagę.

   Mam nadzieję, że apele te spotkają się ze zrozumieniem, a w wyniku przestrzegania obowiązującego prawa wyeliminujemy naganne działania i doprowadzimy do uniknięcia szeregu nieprawidłowości.

Z poważaniem  

WÓJT GMINY  

Marek Dybowski

treść pisma

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.