Logo Topólka

News

News zdjęcie id 1526

informacja

16.08.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce informuję, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł może złożyć osoba, która ogrzewa swój dom węglem. Warunek - Dopłatę dostaną tylko osoby, które zgłosiły w deklaracji CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest węgiel lub węglopochodne.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w terminie do 30 listopada 2022r.

Dodatek węglowy ma przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, o ile przynajmniej 85 proc. paliwa będzie stanowić węgiel kamienny.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest jednorazowo na jedno gospodarstwo domowe ogrzewane węglem kamiennym i nie jest uzależniony od dochodu. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Z chwilą ukazania się Rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce, pokój nr 13 w godzinach od 9.00-14.00.

Szczegóły pod adresem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=46394DC0DA7B32ACC1258884006EFD1A

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.