Logo Topólka

News

News zdjęcie id 1364

INFORMACJA O UTYLIZACJI AZBESTU

14.01.2022

Informuję, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w szczególności eternit z pokryć dachowych, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że maksymalny, zryczałtowany jednostkowy limit refundacji kosztów kwalifikowanych ze środków ww. Instytucji wynosi 700 zł za 1 tonę planowanego do utylizacji eternitu. W przypadku przekroczenia ww. kwoty dotacji, różnicę pokrywać będą Wnioskodawcy jako wkład własny.

         Organem prowadzącym projekt, z którego Gmina Topólka będzie się ubiegać o dotację jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina zobowiązana będzie również do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz do rozliczenia przyznanej dotacji.

         Wszyscy, którzy w 2022 roku zamierzają dokonać wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny rodzaj pokrycia, mogą składać w Urzędzie Gminy Topólka wnioski w terminie do dnia 31 marca 2022 r.  o dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację eternitu. We wniosku, oprócz danych osobowych i adresowych, rodzaju budynku i ilości eternitu do usunięcia, należy określić termin realizacji prac (dekada, miesiąc i rok,  maksymalnie do 15 października 2022 r.). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie dotyczące wymiany eternitu na inne pokrycie dachowe w zależności od planowanego zakresu prac. Jeżeli zamierzenie dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu należy załączyć kopię zgłoszenia robót budowlanych i potwierdzenie przyjęcia przez Starostwo zgłoszenia, natomiast jeżeli zamierzenie dotyczy również wymiany konstrukcji dachowej – pozwolenie na budowę.

 Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Topólka – biura nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.topolka.pl, w zakładce druki do pobrania.

         Szczegółowych informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy Topólka.

         Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Bartczak pok. Nr 16, tel. 54 2869910  

 

Wójt Gminy Topólka
Konrad Lewandowski

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.