Logo Topólka

News

News zdjęcie id 1316

„Przebudowa drogi gminnej nr 180830C Orle – Kozjaty na odcinku od km 0+000 do km 0+585 (+35 mb) w miejscowości Orle, gm. Topólka”

23.11.2021

Dnia 28 października 2021 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180830C Orle – Kozjaty na odcinku od km 0+000 do km 0+585 (+35 mb) w miejscowości Orle, gm. Topólka”.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem, a Gminą Topólka reprezentowaną przez Wójta Gminy Topólka - Konrada Lewandowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika gminy Katarzyny Modrzejewskiej. Podpisanie umowy jest odpowiedzią na złożony wniosek o dofinansowanie w dniu 13 sierpnia 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) – nabór nr 1/2020/FDS.

            Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie tj. w miesiącu lipcu br. miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych w tym m.in. dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 180830C Orle – Kozjaty na odcinku od km 0+000 do km 0+585 (+35 mb) w miejscowości Orle, gm. Topólka” – łączna długość przebudowanego odcinka wyniosła 620 mb. Inwestycja została dofinansowana z RFRD w kosztach kwalifikowanych zadania w udziale 50% w kwocie 86.437,00 zł. Całkowite koszty kwalifikowane zadania wyniosły: 172.875,24 zł. Koszt realizacji zadania obejmował roboty budowlane, nadzór inwestorki oraz zakup tablicy informacyjnej. Zadanie obejmowało swym zakresem wykonanie na ww. odcinku nawierzchni asfaltowej – warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S wraz z utwardzonymi poboczami z kruszywa. Ponadto została wprowadzona stała organizacja ruchu na całym odcinku drogi.

Wykonawcą przedsięwzięcia była Firma Zakład Usług Drogowych, Marek Smorczyński z Mogilna. Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania pełnił Pan Andrzej Pawlak z Radziejowa.

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.