Logo Topólka

News

informacja o projektach

23.02.2021

Gmina Topólka realizuje projekt pn. „Remont i wyposażenie budynku komunalnego po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w Znaniewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze sołectwa Znaniewo w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej Szkole Podstawowej w Znaniewie na świetlicę wiejską.

Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 2

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – 2

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – 1,20

Wskaźniki rezultatu:

- liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów [osoby] – 211

Całkowita wartość projektu: 1.488.533,09 zł.

Kwota dofinansowania: 

a) z Funduszu w kwocie 679.366,50 zł, co stanowi 45,64% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

b) z budżetu państwa w kwocie 148.853,31 zł, co stanowi 10% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.