Logo Topólka

News

News zdjęcie id 110

Lokalna Grupa Działania

LGD ZAPRASZA

1.

W związku z planowanym w IV kwartale br. naborem wniosków na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zaprasza do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Szkolenie odbędzie się 4 listopada br. w godzinach 9.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pozwoli to nam odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

 

2.

 

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zaprasza mieszkańców powiatu radziejowskiego planujących podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

 Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu radziejowskiego, którzy chcieliby założyć własną firmę, w tym w szczególności do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. mieszkańców obszarów wiejskich, kobiet, osób w przedziale wiekowym 25 – 34 lata, długotrwale bezrobotnych, osób z wykształceniem zawodowym i osób bez wystarczających kwalifikacji zawodowych.

 Szkolenie odbędzie się 3 listopada br. w godzinach 15.00 - 20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie. 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pozwoli to nam odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.