Logo Topólka

informacje prasowa ZUS

Obrazek dla art_457

Pierwsze wypłaty 500 plus na nowy okres już na kontach rodziców

W czwartek, 1 czerwca rodzice otrzymali z ZUS-u ponad 600 mln zł w ramach nowego okresu świadczeniowego 500 plus. Kolejne 300 mln zł Zakład wypłaci we wtorek, 6 czerwca.

 

więcej
Obrazek dla art_456

500 plus dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Co jakiś czas do seniorów docierają informacje dotyczące dodatku 500 plus przysługującego dla emerytów po 65. i 75. roku życia. Świadczenie to nie jest dedykowane określonej grupie wiekowej. Aby je otrzymać, należy spełnić szereg warunków.

więcej
Obrazek dla art_455

Dodatek dla sieroty zupełnej nie dla wdowy z rentą rodzinną po mężu

Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją lub zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu.

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej żadnym innym świadczeniu. Nie stanowi przeszkody w przyznaniu dodatku fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej.

Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, każdej z nich przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

Dodatek sierocy tylko na wniosek

ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD) i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument  stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

 

 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

więcej
Obrazek dla art_454

Coraz chętniej emeryci i renciści sięgają po mLegitymację

Już ponad 413,5 tys.  emerytów i rencistów pobrało mLegitymację ZUS w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki elektronicznej legitymacji można m.in. udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z przysługujących ulg seniorom, np. ze zniżek na bilety.

Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane w formie elektronicznej. Wystarczy, na swoim smartfonie zainstalować aplikację mObywatel i pobrać dokument „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji. Z tej możliwości korzysta już ponad 413,5 tys. świadczeniobiorców ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

MLegitymacja w telefonie to duże ułatwienie, senior nie musi mieć przy sobie plastikowej karty, by potwierdzić swój status emeryta-rencisty. Okazując mLegitymację na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg, np. dodatkowych rabatów
i ulg na leki dla seniorów.

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie
(na formularzu o symbolu ERL). Z obu dostępnych legitymacji seniorzy mogą korzystać według własnych preferencji lub potrzeb.

 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

 

więcej

Szkolenia i dyżury dla przedsiębiorców z rozliczenia składki zdrowotnej

 

W tym roku po raz pierwszy część płatników składek musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Rozliczenie do ZUS-u trzeba przekazać do 22 maja. Placówki ZUS w regionie organizują szkolenia i dyżury telefoniczne z tego tematu. Warto z nich skorzystać - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

więcej

100 mln zł czeka na firmy

 

Tylko do 18 maja przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W tym roku pula środków to 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

więcej

Zostały dwa dni na zwiększenie zasiłku macierzyńskiego

 

Tylko do 17 maja br. rodzice mogą złożyć wniosek o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego.
Jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, to świadczenie nie będzie przeliczone, a zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Wniosek o przeliczenie zasiłku mogą złożyć rodzice, którzy pobierali go na 26 kwietnia br.  – przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

więcej
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.