Logo Topólka

Wodociągi

Informacja

Wójt Gminy Topólka informuje, że od dnia 12 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.222.2021/9 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

więcej

Informacja o nowych taryfach za wodę

Gmina Topólka informuje, że od dnia 28 sierpnia 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RET.070.1.404.3.2018 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

więcej

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby:

  •     zgłoszenia awarii sieci wodociągowej 
  •     zgłoszenia nielegalnego poboru wody z sieci wodociągowej
  •    uzyskania informacji o przyczynie i czasie trwania ewentualnego braku w dostarczaniu wody z sieci wodociągowej

W godzinach pracy Urzędu Gminy Topólka, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:  

 

    Mileną Głowacką tel. 54 286-90-11
    Karolem Suplickim tel. 54 286-90-11
    Krzysztofem Wajerem, tel. 502-473-014

więcej

Informacja dla wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Topólka

 
Rada Gminy Topólka w dniu 31 marca 2016 roku zatwierdziła Uchwałą Rady Gminy Topólka Nr XII/98/16 z dnia 31.03.2016r taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,40 zł netto za 1 m3 wody + 8% VAT. Jednocześnie odstąpiono od stosowania opłaty abonamentowej, która wynosiła 1 zł/miesiąc +8% VAT. W związku z powyższym od dnia 01.04.2016r. opłata za zużytą wodę będzie naliczana według ceny określonej w taryfie na dany rok.
więcej
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.