Logo Topólka

Projekty współfinansowane z UE

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i kucharki w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

W związku z realizacją projektów:

projekt nr RPKP.06.03.01-04-0017/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej” w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, współfinansowany ze środków EFRR

więcej

Nabór uczestników

UWAGA!!!

Gmina Topólka ogłasza nabór uczestników projektu pn.: „Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”. Projekt jest odpowiedzią na konkurs nr RPKP.10.02-IZ.00-04-032/16 w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

więcej

Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka

Gmina Topólka realizuje projekt pn. „Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka”.

Cel projektu: Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Topólka w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

więcej
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.