Logo Topólka

Informacja dla wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Topólka

 
Rada Gminy Topólka w dniu 31 marca 2016 roku zatwierdziła Uchwałą Rady Gminy Topólka Nr XII/98/16 z dnia 31.03.2016r taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,40 zł netto za 1 m3 wody + 8% VAT. Jednocześnie odstąpiono od stosowania opłaty abonamentowej, która wynosiła 1 zł/miesiąc +8% VAT. W związku z powyższym od dnia 01.04.2016r. opłata za zużytą wodę będzie naliczana według ceny określonej w taryfie na dany rok.
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.