Logo Topólka

Gospodarka odpadami

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH I  NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TOPÓLKA.

więcej

Informacja

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r, poz. 1454 z poźn. zm.)  Gmina Topólka informuje :

A) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Topólka): 

więcej

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TOPÓLKA W 2018 ROKU

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

więcej

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacje na temat podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Topólka w 2017 roku.

więcej

Informacja

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r, poz. 250 z poźn. zm.)  Gmina Topólka informuje :

A) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Topólka): 

więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA  STANU  GOSPODARKI  ODPADAMI KOMUNALNYMI  NA TERENIE  GMINY TOPÓLKA W 2016 ROKU.

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r poz. 250 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

więcej
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.