Logo Topólka

News

News zdjęcie id 760

Pomoc Żywnościowa w Gminie Topólka

17.10.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że  na terenie gminy Topólka będzie wydawana żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Przyznawanie pomocy żywnościowej POPŻ na okres 2019/2020 wymaga bieżącej weryfikacji dochodów. Prosimy zatem, aby osoby zainteresowane tą forma pomocy zgłaszały się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce (1 piętro, pokój nr 14) wraz dokumentami (zależnie od sytuacji rodziny) :

1. Decyzja KRUS/ZUS z 2019r o wysokości pobieranej renty/emerytury

2. Zaświadczenie ( druk do pobrania w GOPS pokój nr 15) o wysokości pobieranych:

a)  świadczeń z pomocy społecznej,

b) świadczeń rodzinnych

c) posiadanych hektarów przeliczeniowych

3. Wyrok sądu dotyczący przyznanych alimentów

4. Orzeczenie o niepełnosprawności

5. Zaświadczenie o pobieranym wynagrodzeniu netto z zakładu pracy

6. Odcinek z PUP  o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych

7. W przypadku innych dochodów -  zaświadczenia wydane przed odpowiedni organ

Po ustaleniu dochodu zgłaszających się osób będą wydawane skierowania kwalifikujące do otrzymania żywności.

Z pomocy tej mogą skorzystać mieszkańcy gminy spełniający kryterium dochodowe tj. 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, czyli:

1056 zł netto na osobę w rodzinie

1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

przelicznik z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł (zgodnie z ustawa o pomocy społecznej)

Żywność będzie wydawana na terenie Gminy Topólka

dokumenty należy składać do 30.11.2019r

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.