Logo Topólka

News

News zdjęcie id 531

wizyta w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

06.12.2018

W dniu 4 grudnia bieżącego roku, udaliśmy się z roboczą wizytą do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) położonego w miejscowości Wandynowo gmina Bytoń.
PSZOK jest wspólny dla gmin Bytoń i Topólka, zapewnia dostęp wszystkim mieszkańcom obu gmin do dostarczania odpadów komunalnych innych niż zmieszane. 
Gmina Bytoń w czerwcu 2017 roku przystąpiła do ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”.
Do wsparcia w ramach naboru przewidziano zadania polegające na budowie/przebudowie, modernizacji, lub wyposażeniu/doposażeniu punktów selekcyjnego zbierania odpadów komunalnych.
Gmina Bytoń ogłosiła postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie zadania pn. „Doposażenie i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Wandynowie gm. Bytoń”. Wyłoniony w ww. postępowaniu Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do 15 października 2018r.  Dzięki przeprowadzonym pracom został poprawiony stan funkcjonowania PSZOKU-u. 
Punkt jest czynny w każda środę, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt w godzinach od 9.00 do 13.00.
W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenów niezamieszkałych (działki rekreacyjne): 
- opakowania z papieru, tektury,
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania ze szkła,
- opakowania i odpady wielomateriałowe,
- zużyte opony  (z wyjątkiem opon od maszyn rolniczych)
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpady z budowy i remontów,
- materiały izolacyjne inne niż niebezpieczne i azbest,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumlatory,
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, sprzęt rtv, agd,
- odpady zielone,
- odpady wielkogabarytowe (meble itp.).

Do PSZOK nie przyjmowane są następujące odpady:
- materiały zawierające azbest,
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone i hartowane,
- części samochodowe,
- zanieczyszczony styropian budowlany,
- popiół,
- zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, opakowania po aerozolach, smoła, lepik, wełna mineralna, środki po impregnacji drewna.

Odpady dostarczane są własnym transportem i przyjmowane nieodpłatnie.


Milena Głowacka

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.