Logo Topólka

News

News zdjęcie id 460

Informacja

18.06.2018

    Informuję, że zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG w Puławach, w gminie Topólka wskaźnik klimatycznego bilansu wodnego spadł poniżej normy dla następujących roślin: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe i truskawki, zlokalizowanych na glebach lekkich (kategoria gleb I i II) tj. od piasków luźnych poprzez piaski gliniaste do piasków słabo gliniastych mocnych pylastych.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył na dzień 22.06.2018r. ostateczny termin do składania przez wójtów gmin informacji, o ilości gospodarstw dotkniętych zjawiskiem suszy oraz o powierzchni uszkodzonych upraw.

Podstawą mojego wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, są stosowne zgłoszenia rolników o stratach powstałych w uprawach w wyniku wystąpienia suszy, wyrażone we wniosku o przeprowadzenie lustracji w gospodarstwie, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko
  • adres gospodarstwa
  • aktualny nr telefonu
  • numer identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)
  • powierzchnię poszczególnych upraw w gospodarstwie (odpowiadającą powierzchni upraw zgłaszanych z wnioskiem o dopłaty)
  • nazwę obrębu i numery działek ewidencyjnych, na których znajdują się uprawy
  • informację o produkcji zwierzęcej w gospodarstwie

 

Powyższe dane są warunkiem dokonania zgłoszenia

 

   W związku z powyższym, proszę rolników o składanie zgłoszeń do Urzędu Gminy w Topólce (pokój nr 16) w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2018 r.     

 

                                                                           Z poważaniem

                                                                              Wójt Gminy   

                                                                           Marek Dybowski

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.