Logo Topólka

News

News zdjęcie id 374

INFORMACJA O UTYLIZACJI AZBESTU

26.01.2018

WŁAŚCICIELE POSESJI

 Z TERENU GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA  O  UTYLIZACJI  AZBESTU

Informuję, że istnieje możliwość dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, w szczególności eternitu z pokryć dachowych, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30% kosztów ponoszą właściciele posesji, z których azbest będzie utylizowany.

         Organem prowadzącym projekt, z którego Gmina Topólka będzie się ubiegać o dotację jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina zobowiązana będzie również do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz do rozliczenia przyznanej dotacji.

         Wszyscy, którzy w 2018 roku zamierzają dokonać wymiany pokrycia dachowego z eternitu na inny rodzaj pokrycia, mogą składać w Urzędzie Gminy Topólka wnioski o dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację eternitu, w terminie do dnia 28 lutego 2018r. We wniosku, oprócz danych osobowych i adresowych, rodzaju budynku i ilości eternitu do usunięcia, należy określić termin realizacji prac (dekada, miesiąc i rok np. II dekada maja 2018r.). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Radziejowie dotyczące wymiany eternitu na inne pokrycie dachowe w zależności od planowanego zakresu prac. Jeżeli zamierzenie dotyczy tylko wymiany pokrycia dachu należy załączyć kopię zgłoszenia robót budowlanych i potwierdzenie przyjęcia przez Starostwo zgłoszenia, natomiast jeżeli zamierzenie dotyczy również wymiany konstrukcji dachowej – pozwolenie na budowę.

Do wniosku należy dołączyć również dowód wpłaty zaliczki na utyliaczację azbestu (z dopiskiem: zaliczka na utylizację azbestu) w wysokości min. 250 zł za 1 tonę planowanego do utylizacji eternitu. Wnioski bez wpłaconej zaliczki nie będą realizowane. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zakończeniu zadania i dostarczeniu przez Wykonawcę robót podpisanych przez właścicieli posesji indywidualnych protokołów odbioru wyrobów zawierających azbest, określających między innymi ich wagę.

 Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Topólka – pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.topolka.pl, w zakładce druki do pobrania.

         Więcej informacji można uzyskać oraz wysokość zaliczki uzgodnić w Urzędzie Gminy Topólka.

Osoba do kontaktu: Pan Andrzej Jarzynowski, pok. Nr 16, tel. 54 2869555

 

INFORMACJA

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.