Logo Topólka

News

News zdjęcie id 331

Wyegzekwowanie obowiązku oczyszczenia koryta rzeki Noteć Wschodnia naszym wspólnym celem

30.11.2017

      Ostatnie lata to czas oczekiwań mieszkańców sołectw Kozjaty i Sierakowy na poprawę stanu technicznego koryta rzeki Noteć Wschodnia. To czas niespełnionych obietnic składanych przez jej zarządcę -   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Problem podtapiania gruntów w ww. sołectwach istnieje od wielu lat. Uległ pogłębieniu w bieżącym roku po okresie „dużej suszy” w latach ubiegłych, w wyniku której doszło do zaniku przepływu wody w rzece i jednoczesnego intensywnego zarastania jej koryta. Obecnie nie jest ono w stanie przejąć występującego nadmiaru wody. Dochodzi do zalewania nie tylko łąk i pastwisk, ale również gruntów ornych. Zwiększenie przepustowości koryta rzeki to jedyny sposób rozwiązania kwestii zagrożenia powodziowego w tych sołectwach.

         Mieszkańcy zagrożonych terenów podjęli próbę rozwiązania problemu we własnym zakresie - w ramach indywidualnych zgłoszeń dokonywanych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zwrócili się również do Urzędu Gminy Topólka o wsparcie ich działań. W marcu bieżącego roku wystąpiłem do w/w instytucji o odblokowanie swobodnego przepływu wody w rzece Noteć na odcinku Zamość -Ryń, gm. Wierzbinek. Udrożnienie koryta rzeki w pierwszej kolejności na terenie gminy Wierzbinek, stworzy możliwość odpływu wód również z terenu naszej gminy.

         RZGW w Poznaniu, mimo wcześniejszej deklaracji złożonej pisemnie w maju br., nie przystąpił do wykonania zapowiadanych prac w gminie Wierzbinek. Napływająca rzeką woda oraz występujące opady deszczu spowodowały powstawanie coraz większych rozlewisk w Kozjatach i Sierakowach (załączone zdjęcia w pełni obrazują skalę tego zjawiska).

         W listopadzie  pracownicy Urzędu Gminy Topólka dokonali szeregu wizji terenowych celem monitorowania skali zaistniałego problemu. Nieskuteczne okazały się również indywidualne zgłoszenia rolników do RZGW w Poznaniu, które przyjęły praktycznie formę ciągłego procesu.

Dwudziestego pierwszego listopada wystąpiłem do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie wykonania prac konserwacyjnych koryta rzeki Noteć Wschodnia.

Natomiast w dniu 27 listopada  podjąłem następujące działania :

- wystąpiłem z prośbą do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wsparcie moich działań jako wójta gminy Topólka oraz starań mieszkańców sołectw Kozjaty i Sierakowy, zmierzających do wyegzekwowania od właściwej instytucji obowiązku przeprowadzenia konserwacji rzeki Noteć w sposób umożliwiający swobodny przepływ wody w rzece na odcinku przebiegającym przez gminę Topólka,

- zasygnalizowałem Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego w Radziejowie zagrożenie związane z powstawaniem rozlewisk rzeki Noteć w sołectwach Kozjaty i Sierakowy. Zwróciłem uwagę na istotny fakt związany z powstawaniem „zatorów” w rzece  utrudniających  przepływ wody przez teren naszej gminy.

         Dwudziestego ósmego listopada Zespoły Zarządzania Kryzysowego (gminny i powiatowy) dokonały wspólnej wizji terenowej podtopionych terenów. Ustalono, że przy użyciu drona stanowiącego wyposażenie KP Policji w Radziejowie, zostaną udokumentowane powstałe rozlewiska i zatory. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zobowiązał się do przekazania informacji o występującym zagrożeniu na terenie gminy Topólka do właściwej komórki zarządzania kryzysowego funkcjonującej w Starostwie Powiatowym w Koninie w celu jego zobrazowania i powiązania z podobną sytuacją występującą  w gminie Wierzbinek.

         Z inicjatywy przewodniczącej Komisji budżetu, rolnictwa i ochrony środowiska RG Topólka – Pani Małgorzaty Michalak, w dniu 29.11. br. odbyło  się posiedzenie tej Komisji, podczas którego radni zapoznali się ze skalą tego niekorzystnego zjawiska i podejmowanymi dotychczas działaniami. W tym samym dniu Urząd Gminy Topólka uzyskał telefoniczną informację od Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu o rozpoczętych pracach oczyszczania koryta rzeki na terenie gminy Wierzbinek. Fakt ten potwierdziła w/w Komisja podczas wykonywania swoich czynności w terenie. 

Uważam, że jedynie nasze konsekwentne działania oraz działania podejmowane  w tym zakresie przez samorządy gmin Izbica Kujawska i Wierzbinek, doprowadzą do wyegzekwowania obowiązku przeprowadzenia konserwacji tego cieku wodnego, w wyniku czego unikniemy sytuacji powodziowych.

widok rozlewisk w miejscowości Kozjaty:

widok rozlewisk w miejscowości Sierakowy:

 

Topólka 30.11.2017r.

                                                                                    Marek Dybowski

                                                                                  Wójt Gminy Topólka 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Konrad Lewandowski

Przyjęcia interesantów:

wtorki od godz 10:00

wojt@topolka.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.