Logo Topólka

News

News zdjęcie id 298

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie inwestycji

22.09.2017

Wczoraj (21 września br.) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparciem objęte zostało nasze zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Topólce. Uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w ramach polityki terytorialnej), jest wynikiem pozytywnej oceny wniosku złożonego przez gminę Topólka w dniu 29 grudnia 2016 roku. Po dokonaniu przez Urząd Marszałkowski oceny formalnej i merytorycznej 61 wniosków złożonych w ramach ogłoszonego konkursu, nasz wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów i znalazł się wśród 42 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. W rankingu projektów, które spełniły ustalone kryteria wyboru zajął 17 pozycję.

W ramach umowy, którą z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali : Marek Dybowski – wójt gminy i Teresa Głowacka – skarbnik gminy, zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Topólce. Całkowita wartość tego projektu - 1.480.908,64 zł, a dofinansowanie z EFRR - 1.020.000,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w 2018 roku.

We wrześniu br. gmina Topólka złoży wniosek o dofinansowanie następnego projektu pod nazwą „Termomodernizacji budynku remizy OSP w Topólce”. 

Zdjęcie: Mikołaj Kuras / Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Tekst: Justyna Grabowska

Wójt gminy zaprasza

Marek Dybowski

Przyjęcia interesantów:

wtorki od godz 10:00

wojt@topolka.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.