Logo Topólka

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego i kucharki w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

W związku z realizacją projektów:

projekt nr RPKP.06.03.01-04-0017/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej” w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, współfinansowany ze środków EFRR

oraz

projekt nr RPKP.10.02.01-04-0016/17 pn. „Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka” w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, współfinansowany ze środków EFS, którego celem jest utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Topólka 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce ogłasza:

1) Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego,  w wymiarze pełnego etatu. O wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają wykształcenie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w przepisach prawa oświatowego;
  2. przed 1 września 2018 r. nie były i nie są zatrudnione na stanowisku nauczyciela1 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

 

2) Nabór na stanowisko kucharki w wymiarze ¾ etatu. Wymaganymi kwalifikacjami na wyżej wymienionym stanowisku stanowi wykształcenie w kierunku gastronomicznym.

Ramy czasowe zatrudnienia w ramach projektu - to okres od 01. 09. 2018r. do 31. 08. 2019 r. 

Okres trwałości projektu – to co najmniej 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.

 

Podanie o pracę, CV i dokumenty poświadczające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 27 kwietnia 2018 r. – do godz. 15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 54 2869099.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 

1) Ilekroć jest mowa o nauczycielu – w myśl Karty Nauczyciela rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce systemu oświaty.

Wójt gminy zaprasza

Konrad Lewandowski

Przyjęcia interesantów

od godz 10:00

wojt@topolka.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.