Logo Topólka

Wodociągi i gospodarka odpadami

Informacja o nowych taryfach za wodę

Gmina Topólka informuje, że od dnia 28 sierpnia 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RET.070.1.404.3.2018 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

więcej

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Informacje na temat podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Topólka w 2017 roku.

więcej

Informacja

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r, poz. 250 z poźn. zm.)  Gmina Topólka informuje :

A) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Topólka): 

więcej

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA  STANU  GOSPODARKI  ODPADAMI KOMUNALNYMI  NA TERENIE  GMINY TOPÓLKA W 2016 ROKU.

I. Wstęp.

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r poz. 250 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

więcej

Uprzejmie informujemy, że w przypadku potrzeby:

  •     zgłoszenia awarii sieci wodociągowej 
  •     zgłoszenia nielegalnego poboru wody z sieci wodociągowej
  •    uzyskania informacji o przyczynie i czasie trwania ewentualnego braku w dostarczaniu wody z sieci wodociągowej

W godzinach pracy Urzędu Gminy Topólka, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15 należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:  

 

    Mileną Głowacką tel. 54 286-90-11
    Karolem Suplickim tel. 54 286-90-11
    Krzysztofem Wajerem, tel. 502-473-014

więcej

Informacja dla wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Topólka

 
Rada Gminy Topólka w dniu 31 marca 2016 roku zatwierdziła Uchwałą Rady Gminy Topólka Nr XII/98/16 z dnia 31.03.2016r taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,40 zł netto za 1 m3 wody + 8% VAT. Jednocześnie odstąpiono od stosowania opłaty abonamentowej, która wynosiła 1 zł/miesiąc +8% VAT. W związku z powyższym od dnia 01.04.2016r. opłata za zużytą wodę będzie naliczana według ceny określonej w taryfie na dany rok.
więcej

Wójt gminy zaprasza

Konrad Lewandowski

Przyjęcia interesantów

od godz 10:00

wojt@topolka.pl

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.